Comunicare cu privire la COVID-19

Stimați Colaboratori,

În vederea garantării continuității activităților productive am aplicat o serie de măsuri suplimentare și am implementat recomandările Minsterului Sănătății pentru gestionarea riscului igienico-sanitar precum și un set de măsuri suplimentare în materie de prevenire și gestiune a urgenței epidemiologice cu COVID-19, în cadrul grupului de firme CRIS-TIM.

Cris-Tim este cea mai cunoscută companie de pe piața de mezeluri din România, la baza căreia stau următoarele valorile fundamentale: grija pentru oameni, responsabilitatea, inovația, tradiția și calitatea. Oferim o gamă diversificată de produse alimentare, sigure și proaspete.
Așa am clădit Cris-Tim. Suntem mândri de relația strânsă pe care o avem cu clienții nostri și suntem hotărâți să fim aproape de ei și de partenerii noștri în continuare, pentru a construi împreună viitorul pe care ni-l dorim.
Având în vedere situația actuală din Romania si de la nivel internațional, cauzată de apariția și răspândirea virusului COVID-19, ne luăm angajamentul de a prioritiza grija pentru oameni și de a aplica responsabil o serie de măsuri de protecție și prevenție împotriva răspândirii virusului COVID-19.
Încă de la primul caz de infectare cu COVID-19 apărut în România, am activat echipa de criză, responsabilă pentru implementarea și monitorizarea măsurilor de protecție și prevenție împotriva COVID-19.
Setul de măsuri a fost implementat imediat în toate companiile membre ale grupului Cris-Tim și vizează atât activitățile personalului, cât și tot lanțul alimentar parcurs de produsele noastre, începând de la recepția materiei prime și a ingredientelor, continuând pe tot fluxul de producție și finalizând cu procesul de distribuție.
Astfel, planul de măsuri este constituit din următoarele acțiuni, dar nu se limitează la următoarele:
1. Monitorizarea zilnică a temperaturii personalului operativ al fabricilor de producție/ depozitelor logistice/ punctelor de acces.

2. Montarea dozatoarelor cu dezinfectanți pe bază de alcool (min. 60%) în toate zonele comune (spații de acces, zone administrative, spații de servire masă), în toate locațiile gupului Cris-Tim (fabrici de producție, depozite logistice, spații administrative).

3. Introducerea unor filtre suplimentare de dezinfecție și control la accesul în incinta unității astfel:
a) aplicarea operațiilor de dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%);
b) măsurarea temperaturii corporale cu termometre infraroșu 830 T1 – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de maximum 37,5 ͦC.
4. Introducerea modalităților de lucru privind operațiunile de spălare/ dezinfecție în acord cu cerințele emise de Ministerul Sănătății și afișarea acestora în toate spațiile comune, în zone vizibile.

5. Reorganizarea programului de lucru al angajaților, încât prezența la sediile companiei să fie redusă la minim, toate activitățile care nu necesită prezența obligatorie la sediile companiei, se desfășoară de la domiciliu. Alte acțiuni demarcate au fost de reducere a numărului de angajați prezenți în același timp în clădire.
Pentru angajații a căror prezență la sediile grupului Cris-Tim este indispensabilă, au fost puse la dispoziție mijloace de transport, astfel încat este evitată deplasarea cu mijloace de transport în comun și prevenită contaminarea cu virusul COVID-19.

6. Toți angajații companiei sunt instruiti și verificați să respecte și să promoveze măsuri oportune de prevenție, începând cu cele igienico-sanitare incluse în procedurile și instrucțiunile specifice de lucru.

7. Angajatii au semnat declarațiile pe propria răspundere privind deplasarea în ultimele 14 zile în zone în care se aflau persoane suferinde din cauza infecției cu COVID – 19 (noul coronavirus), intrarea în contact direct cu persoane suspecte sau suferinde cu COVID – 19 (noul coronavirus) sau cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute la serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale în ultimele 14 zile.

8. În spațiile de producție, de depozitare și administrative se menține o distanță între persoane de cel puțin 1 metru, fiind oportună distanțierea corespunzătoare a locurilor de muncă a operatorilor pentru a reduce la minimum eventualele contacte de-a lungul liniei de producție.

9. Personalul operational-productiv este dotat cu dispozitive de protecție individuale corespunzătoare, printre care echipamente de lucru, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de protectie, mănuși, măști. Personal special delegat supraveghează respectarea măsurilor privind dezinfectarea mâinilor cu soluție specială, purtarea corespunzătoare a echipamentului de lucru, frecvența de schimbare a măștilor și mănușilor.

10. Sunt evitate contactele interpersonale apropiate inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații unor departamente diferite, astfel încât eventuala pozitivitate a unei persoane cu virusul Covid-19 să poată determina consecințe numai cu privire la activitățile departamentului în care acesta lucrează.
a) În acest sens, s-a procedat la efectuarea unor ture de acces în spațiile de lucru, precum și în spațiile de luat masa comune pentru echipele de angajați ale diferitelor departamente.
b) În fabricile de producție s-a procedat la limitarea maximă a activitățij pe tura de noapte, prioritizându-se numai procesele care necesită continuitate, astfel încât prezența personalului în incinta fabricii să fie redusă la minim.
11. Măsurile de prevenire și control ale contaminării spațiilor, suprafețelor, echipamentelor vizează:
a) ozonificarea tuturor spațiilor de lucru, anexe, vestiare, grupuri sanitare, cantină;
b) intensificarea frecvenței operațiilor de dezinfecție postoperațională – chimică cu substanță dezinfectantă pe bază de compuși cu acțiune virulicidă și antibacteriană puternică și cu spectru larg de acțiune;
c) efectuarea de operații de dezinfecție suplimentare, realizate cu tunuri de ceață, de către firme specializate, în spațiile de vestiare filtru, grupuri sanitare, holuri tehnologice și cantina/ sală de mese;
d) dezinfecția tuturor balustradelor, mânerelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min. 60%), din 3 în 3 ore;
e) dezinfecția mijloacelor de transport (bare de susținere, mânere uși, banchete) cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%), după efectuarea fiecărui transport la personalului către fabrică;
f) intensificarea frecvenței de schimbare a filtrelor pe spațiile de producție dotate cu centrale de tratare a aerului sau filtre specifice de purificare;
g) intensificarea frecvenței de prelevare a testelor de sanitație clasică a suprafețelor, echipamentelor de lucru si microaerofloră.

12. În regim permanent sunt alocate resurse umane și financiare pentru dotarea grupurilor sanitare cu săpun/ dezinfectant și prosoape de hârtie și menținerea stocurilor de măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru echipamente, dezinfectanți pentru mașini de transport și pentru spațiul de lucru.
13. În ceea ce privește accesul în unitate a unor persoane străine, acesta a fost limitat la minim.
Limitarea accesului în incinta unității a reprezentanților prestatorilor de servicii și în cazul în care este impetuos necesară prezența acestora în unitate, aceștia trec printr-un filtru de dezinfecție special amenajat la accesul în incinta unității, unde se realizează supervizat de către agenții de pază și constau în următoarele operațiuni:
a) aplicarea operațiilor de dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%);
b) măsurarea temperaturii corporale cu termometre infrasoru 830 T1 – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de max. 37,5 ͦC;
c) declarație pe proprie răspundere că nu au cunoștință că au intrat în contact cu persoane afectate de COVID-19 sau care provin din zone contaminate cu acesta.

14. În ceea ce privește măsurile de prevenție și protecție pentru transportatorii furnizorilor de materii prime, ingrediente și transportatorii clienților s-au impus:
a) Interzicerea accesului șoferilor și reprezentanților furnizorilor în interiorul platformei de depozitare /încărcare și limitarea accesului acestora în spațiile administrative;
b) Șoferii sau reprezentanții furnizorilor se vor supune controlului efectuat de reprezentanții Companiei;
c) Limitarea coborării din mijlocul de transport al șoferilor (sunt coordonați către rampele de încărcare, parchează în locurile special amenajate din depozite). Platformele au capacitatea necesară pentru a asigura parcarea și siguranța vizitatorilor și a bunurilor transportate, în condiții calitative. În cazul în care încărcarea/ descărcarea necesită coborârea din mijlocul de transport, se va respecta, în mod suplimentar, măsura de siguranță de păstrare a distanței de un metru între persoane;
d) Reprezentanții societății noastre vor prelua documentele de transport, acolo unde este necesar, purtând echipament de protecție corespunzător, mănuși și masca de protecție, păstrând o distanță de minim 1 metru față de reprezentanții externi și dezinfectându-și mâinile după manevrarea acestora.

15. În ceea ce privește asigurarea continuității lanțului de distribuție, este asigurată în permanență dezinfecția suplimentară a mijloacelor de transport în care urmează să fie transportate produsele noastre.

16. Șoferii livratori, înainte de plecarea în cursă, sunt dotați cu mănuși de protecție și măști de protecție. Toate produsele/ capsurile/ cutiile sunt manipulate cu mănuși de protecție pe durata distribuirii.

17. Șoferii livratori vor limita la minimum numărul de persoane cu care au contact pe durata distribuirii produselor și vor purta măștile de protecție pentru protecția lor și a clienților noștri. Vor păstra o distanță de minimum 1.5 m față de persoanele cu care au contact.

18. Planul de măsuri este actualizat în permanență, funcție de evoluția situației la nivel național și internațional.
Menționăm că până în acest moment nu a fost identificat niciun caz de contaminare cu virusul COVID-19, la nivelul grupului Cris-Tim.

19. Pentru a garanta continuitatea activității de producție, logistică și transport a Companiei în eventualitatea prezenței suspiciunilor unei posibile infecții cu Covid-19 sau a confirmării infecției cu acest virus, am implementat o serie de Instrucțiuni de lucru privind măsurile ce pot fi aplicate în cazul persoanelor identificate pozitiv cu Covid-19, precum și a celor care au interacționat cu persoanele infectate.
a) În cazul în care un membru al companiei este diagnosticat cu Covid-19, va fi informată imediat Direcția de Sănătate Publică (DSP), autoritate în măsură să ofere informații în luarea celor mai bune măsuri de prevenție și limitare a infecției cu Coronavirus.
b) DSP este singura autoritate care poate derula ancheta epidemiologică și poate furniza măsuri de prevenție și protejare a angajaților.
c) Instruirea personalului din cadrul grupului Cris-Tim: fabricile de producție, depozite logistice, administrativ, cu privire la instrucțiunea de lucru privind măsurile ce pot fi aplicate în cazul persoanelor contaminate.
d) Este asigurat personal productiv de back-up în vederea garantării continuității realizării producției și activităților logistice, în cazul în care se înregistrează cazuri de persoane infectate cu Covid

Respectând normele igienico-sanitare precum și acțiunile/ măsurile aplicate în materie de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, vă asigurăm că rămân garantate toate activitățile de producție, logistică și transport ale produselor alimentare furnizate de companiile membre ale grupului de firme Cris-Tim.

Meniu