„Reprezentanții Autorităților Sanitar-Veterinare din regiunea Africa Sub-Sahariană, au participat împreună cu Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară din România, precum și cu unitățile de industria alimentară la un proiect privind dezvoltarea capacității de supraveghere și control, prin tranfer de expertiză în domeniul sanitar – veterinar și al sigurantei Alimentelor.

Vizitând unitățile noastre și-au îmbunătățit cunoștințele privind tehnologiile moderne utilizate și metodele moderne de validare și control.”

Cristina Licu, Director Calitate și Mediu Grup Cris-Tim