Muncitor productie – Filipesti

Candidatul ideal:

 • Studii medii;
 • Capacitate de lucru in echipa;
 • Spirit organizatoric;
 • Initiativa;
 • Responsabilitate;
 • Rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena;

Responsabilitati:

 • Aprovizionează zona de lucru cu navete, paleţi, rame cu beţe astfel încât fluxul să fie continuu;
 • Se va asigura că navetele/ramele pe care se va depozita materia primă, sunt integre şi igienizate corespunzător;
 • Realizează inspecţia vizuală pentru fiecare brichetă decongelata să corespundă din punct de vedere organoleptic (aspect exterior; miros; culoare, temperatura);
 • Identifica ramele/navetele cu etichete corespunzătoare articolelor pentru asigurarea trasabilităţii produselor;
 • Depozitează ramele/navetele cu materie primă în spaţiile special amenajate pentru etapa de decongelare materie primă;
 • Se asigura că se onorează integral comanda primită de la şeful de tură pentru clienţii externi;
 • Etichetează marfa obţinută transmiţând toate datele pentru identificarea produsului;
 • Răspunde de igienizarea corectă a celulelor(generatoare şi spaţii anexe) şi a camerelor de măturare.
Menu