Key Account Manager (servicii turism) – Chițorani

Candidatul ideal

 • Studii superioare – de preferință studii economice (turism, comerț, marketing);
 • Experiență în vânzări: minim 3 ani cu activitate de vânzări în cadrul unui hotel/restaurant/complex de agrement;
 • Excelente abilități de comunicare și prezentare scrisă și orală în română și engleză;
 • Cunoaşterea pieţei de produse hoteliere/agrement şi a particularităţilor ei;
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare, de negociere și de rezolvare a situațiilor dificile, implicare și capacitate de lucru;
 • Cunoştinţe foarte bune de utilizare PC.

Descrierea jobului

 • Promovează servicile și produsele societății;
 • Gestionează modul de realizare și utilizare a bazei de date referitoare la clienți;
 • Realizează studii de piață și identifică noile oportunități de vânzare;
 • Estimează potențialul pe piață a produselor și serviciilor oferite de societate;
 • Identifică modalități de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor/produselor oferite de firmă, în concordanță cu tendințele pieței;
 • Asigură o bună promovare a Conacului în mediul online;
 • Analizează prețurile practicate pe piață și înaintează propuneri pentru fundamentarea politicii de prețuri în cadrul societății;
 • Identifică ariile și canalele de vânzări;
 • Fundamentează strategia și politica de vânzări a societății, cu aprobarea Directorului General;
 • Întocmește planurile de vânzări și urmărește realizarea lor, astfel încât să asigure realizarea obiectivelor propuse;
 • Răspunde de realizarea planurilor de vânzări precum și a obiectivelor/target-urilor de vânzări;
 • Monitorizează dinamica derulării contractelor, achitarea integrală de către client a contravalorii serviciilor/ produselor oferite, monitorizează gradul de satisfacție al clienților în legătură cu serviciile/ produsele oferite de societate;
 • Analizează și evaluează rezultatele obținute în procesul vânzării prin compararea cu obiectivele propuse, pe baza unor criterii calitative și cantitative;
 • Sintetizează rezultatele obținute în procesal vânzării și întocmește rapoarte specifice (zilnice, săptămânale, lunare, periodice cu privire la gradele de ocupare, la segmentele de clienți, încasări-plăți, plângeri clienți);
 • Raportează Directorului General rezultatele obținute în procesul vânzării, periodic sau ori de câte ori este necesar și face recomandări.

Aplică acum

 • Accepted file types: pdf, doc, docx.
Meniu