Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politică are la baza cerinţele Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

S.C Cris-Tim PRODCOM 2 SRL, înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3324, poate stoca (în formă scrisă sau electronică) , administra şi utiliza în condiţii de siguranţă, informaţiile sau datele personale oferite în mod voluntar despre dumneavoastră, despre unul sau mai mulţi membrii ai familiei sau o altă persoană, prin navigarea site-ului www.cristim.ro

Persoană care accesează site-ul mai sus menţionat şi care oferă date / informaţii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comandă, îşi manifestă consimţământul expres şi neechivoc,că datele sale şi ale membrilor familiei sale să fie prelucrate pentru scopul asigurare/reasigurare.

În cazul în care sunteţi de acord că datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate şi în scopuri de:

Marketing(inclusiv marketing direct): desfăşurate periodic de S.C Cris-Tim PRODCOM SRL, presupunând efectuarea de comunicări comerciale prin orice mijloace de comunicare;
Ofertare: prezentarea şi oferirea de produse şi servicii de asigurare prin intermediul agenţilor direcţi/ brokerilor;
Societatea va prelucra datele dumneavoastră, în aceste scopuri, doar pe baza consimtamântului dumneavoastră liber exprimat prin intermediul formularelor prin care se colectează date cu caracter personal.

S.C Cris-Tim PRODCOM SRL poate divulgă datele dvs cu caracter personal, atunci când legea o impune sau în situaţiile în care compania îşi permite să exercite drepturile prevăzute în lege în favoarea ei pentru a acţiona în justiţie contra oicarei activităţi ilegale, către:
– autorităţi legale şi de reglementare;
– reasigurători;
– contabili;
– auditori şi/sau consilieri externi ai companiei;
– terţe persoane care furnizează produse şi servicii companiei Generali România (ex: furnizori de sisteme IT, furnizori de servicii de marketing).

„Datele personale” pe care Cris-Tim le colectează de la dvs. se prelucrează prin mijloace automate/şi manuale cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de lege. În acest sens sunt luate măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Acestea pot face referire la: nume şi prenume; adresa; număr de telefon (fix/mobil); adresa de email.
În baza Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie.
De asemenea, dvs beneficiaţi de dreptul de a va adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste drepturi le puteţi exercită prin intermediul unei cereri scrise adresate direct companiei noastre, la adresa sediului: SC Cris-Tim PRODCOM 2 SRL, Bucureştii Noi, nr 140.