Tehnician veterinar bovine

ECO-FERM

CERINŢE

– absolvent de studii medii sau superioare în domeniul tehnic
– experienţă pe o poziţie similară constituie avantaj
– persoană serioasăresponsabilădinamică şi cu iniţiativa, cu dorinţa de a se perfecţiona şi capabilă  lucreze în echipa
– gândire analiticăviteză de reacţie, capacitate de anticipare
– cunoştinţe de utilizare a calculatorului

ATRIBUŢII (DESCRIEREA JOBULUI): 

– participa la examinarea şi tratamentul animalelor
– este prezent la acţiunea de cântărire lunară a efectivului de animale şi a livrării acestora către abatoare
– ajută la contenţia animalelor pentru efectuarea unor tratamente curente
– anunţă conducerea societăţii despre cazurile grave de îmbolnăvire la animale
– asista la pregătirea şi distribuirea furajelor pentru animale
– asigura gestionarea efectivelor de animale
– asigura gestionarea furajelor din baza furajeră, a medicamentelor şi a altor acte din gestiunea fermei
– supraveghează starea de sănătate a animalelor (ovine, bovine)
– efectuează proceduri medicale minore
– supraveghează fertilizarea animalelor
– prestează activităţi care  asigure funcţionarea în bune condiţii a activităţii veterinare (administraţiecomandămedicamentelor şi a altor materiale medicale, a instrumentelor şi echipamentului medical etc.)