Operator dispecer sisteme de monitorizare

CRIS-TIM 2 PRODCOM

CERINȚE:

– studii liceale
– cunoştinţe şi abilităţi operare PC
– atenţie la detalii şi acuitate vizuală specifică
– capacitate susţinută de concentrare
– reacţie rapidă în concordanţă cu responsabilităţile poziţiei
– capacitate de luare de decizii imediate

ATRIBUȚII: 

– verificarea la intrarea în serviciu a stării sistemului de monitorizare operaţională
– exploatarea în bune condiţii aparaturii din dotarea dispeceratului
– supravegherea proceselor/activităţilor din locaţiile în care sunt instalate sisteme de monitorizare/securitate
– identificarea evenimentelor /incidentelor;
– luarea măsurilor de eliminare sau limitare a incidentelor apărute/descoperite
– întocmirea rapoartelor cu incidentele constatate
– informarea şefilor nemijlociti/organelor ierahice referitor la incidentele apărute şi măsurile luate
–  nu permită accesul în incinta dispeceratului decât a persoanelor autorizate de conducerea societăţii
–  informeze şefii nemijlociti/ierarhici la orice solicitare a organelor de poliţie