Inginer mecanic

IMPEX CRIS-TIM

CERINŢE

– studii superioare de specialitate
– experienţă în domeniu minim 3 ani
– cunoştinţe PC
– bună cunoaştere a domeniului de activitate
– capacitate de anliza şi sinteză
– spirit de ordine şi disciplină
– competenţe în dezvoltarea profesională a subordonaţilor şi capacitate de delegare
– uşurinţă în comunicare , abilităţi pentru lucru în echipa
– corectitudine şi flexibilitate
– rezistenţă la efort şi stres

ATRIBUŢII (DESCRIEREA JOBULUI)

– organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii
– organizarea şi coordonarea lucrărilor de investiţii la nivel secţie
– asigurarea funcţionarii optime a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi energetice
– menţinerea în permanentă a parametrilor optimi de funcţionare a echipamentelor şi utilajelor din secţie precum şi creştereaeficienţei utilizării acestora
– monitorizarea consumurilor specifice energetice şi asigurarea măsurilor pentru încadrarea lor în cotele planificate
– analizează operativ accidentele tehnice apărute , stabileşte cauzele/ efectele, răspunderile şi măsurile necesare remedierilor
– verifică modul de executare a sarcinilor şi responsabilităţilor de către personalul din subordine