Șofer

CRIS-TIM 2 PRODCOM

CERINŢE

– studii gimnaziale
– îndemânareatenţie
– permis de conducere B ( avantaj C, card, atestat marfă)
– vechime minim trei ani
– experienţă 1 an în distribuţie marfă
– îndemânareatenţie

ATRIBUȚII:

–  încărcarea corespunzătoare a mărfii şi ambalajelor în maşină  deservită
–  gestionarea mărfii şi ambalajelor preluate pe durata transportului la şi de la clienţiinclusiv  asigurarea securităţiiacestora
–  completarea corectă a raportului de livrator şi a foii de parcurs
–  predarea mărfii la clienţii din traseul sau de distribuţie
– completarea şi predarea la casieria unităţiila întoarcere din ruta de distribuţie, a documentelor care însoţesc marfă(facturi, avize )
–  încasarea contravalorii pentru facturile care au ataşată chitanţă (plata la livrare)
–  predarea  la casieria depozitului/centrului logistic pe baza de borderou a  încasărilor numerar şi a instrumentelor de platapreluate de la clienţi sau agenţii de vânzări
–   aibă o atitudine şi un comportament adecvat(corect) faţă de clienţi
–  răspunde de maşină preluată şi dotările acesteia, de igienizarea zilnică şi în general de starea tehnică şi de igienă a acesteiasemnalând şefului direct orice neregulă constatată
–  respectarea normelor rutiere şi de conduită în trafic şi  încadrarea în normele de consum  de carburant
–  utilizarea instalaţiei de frig de pe maşină în parametrii de temperatura stabiliţi precum şi  consemnarea acestora înraportele specifice
–  completarea corectă a foii de parcurs şi a diagramei de mişcare a maşinii
–  respectarea procedurilor specifice de utilizarea a documentele încredinţate pentru marfă (facturi, avize)
–  preluarea şi predarea documentele încredinţate  agenţilor de vânzări
–  respectarea traseului de livrare şi  traseului de revenire la punctul de lucru
–  respecatrea datelor stabilite pentru revizii, reparaţii şi inspecţii tehnice auto