Mecanic utilaj

IMPEX CRIS-TIM

CERINŢE

– studii medii sau şcoală profesională cu profil mecanic
– experienţă în domeniu minim 1 an
– capacitate de prevedere a situaţiilor deosebite
– viteză de reacţie şi capacitate de a lua decizii
– abilităţi de a lucra în echipa
– rezistenţă la efort şi stres

ATRIBUŢII (DESCRIEREA JOBULUI): 

– verifică starea de funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor cu scopul de a depista eventualele defecţiuni;
– identifica şi analizează natură defecţiunilor apărute şi cauzele care le-au generat
– efectuează lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor
– efectuează reparaţia instalaţiilor şi utilajelor
– efectuează intervenţii în vederea restabilirii funcţionarii în parametrii stabiliţi ai instalaţiilor şi utilajelor;
– participa la executarea lucrărilor de modernizare a liniilor tehnologice
– respectarea procedurilor operaţionale (de igienă , de lucru) existente în cadrul firmei, proceduri –părţi componente ale sistemelor de management al calităţiisiguranţei alimentului şi protecţiei mediului